دایرکتوری دانشگاههای کشور

آذربایجان شرقی
دانشگاه تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز دانشگاه  صنعتی سهند تبریز دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز
دانشگاه پیام نور تبریز دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد مرند
دانشگاه آزاد اسلامی اهر دانشگاه آزاد اسلامیشبستر دانشگاه جامع علمي
آذربایجان غربی
دانشگاه ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه  آزاد واحد خوی دانشگاه  آزاد واحد مهاباد
دانشگاه آزاد اروميه دانشگاه آزاد بوکان (مرکز آموزش) دانشگاه آزاد مياندوآب دانشگاه آزاد ماكو
دانشگاه جامع علمي
خوي
اردبیل
دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل دانشگاه آزاد پارس آباد مغان دانشگاه جامع علمي
اصفهان
دانشگاه اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
دانشگاه  کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد واحد شهررضا دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
دانشگاه آزاد واحد فلاورجان دانشگاه آزاد واحد مبارکه دانشگاه آزاد واحد نایین دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
موسسه آموزش عالی شیخ بهایی موسسه آموزش عالی شهید اشرفی دانشگاه آزاد اردستان دانشگاه جامع علمي
دانشگاه آزاد دولت آباد اصفهان دانشگاه آزاد نطنز (مرکز آموزش) دانشگاه آزاد گلپايگان
ایلام
دانشگاه ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه آزاد ايلام دانشگاه جامع علمي
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه  پیام نور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دانشگاه جامع علمي
تهران
دانشگاه  الزهرا دانشگاه افسرس امام علی(ع) دانشگاه امام حسین(ع) دانشگاه امام رضا(ع)
دانشگاه  امام صادق(ع) دانشگاه  بقیه الله دانشگاه پیام نور دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تریت معلم دانشگاه تهران دانشگاه جامع علمی وکاربردی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علم وصنعت ایران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی دانشگاه هنر موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین
دانشگاه صنعت آب وبرق دانشگاه آزاد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب جهاد دانشگاهي شريف
دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز دانشکده تربيت دبير فني دختران تهران(فني دكتر شريعتي)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مدرسه عالی شهید مطهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آموزشكده حفاظت محيط زيست دانشگاه آزاد شهريار دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات دانشگاه جهاد دانشگاهي
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دانشكده مديريت و فناوري اميركبير دانشگاه آزاد تهران پزشكي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري
جهاد دانشگاهي اميركبير جهاد دانشگاهي خواجه نصير دانشگاه آزاد فيروزكوه دانشگاه جامع علمي
مركز آموزشي جهاد دانشگاهي دانشکده صنعت هواپيمايي كشور دانشکده علمي کاربردي پست و مخابرات
دانشگاه آزاد تهران شمال – آيت اله آمليامارات متحده عربي –  دندانپزشكي – واحد مجازي

چهارمحال وبختیاری
دانشگاه شهرکرد دانشگاه آزاد شهركرد دانشگاه جامع علمي
خراسان رضوی
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه بیرجند دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه پیام نورسبزوار دانشگاه  تربیت معلم سبزوار دانشگاه  پیام نور اسفراین دانشگاه  پیام نور نیشابور
جامع علمی وکاربردی خراسان موسسه آموزش عالی سجاد موسسه آموزش عالی خیام دانشگاه آزاد فردوس
دانشگاه آزاد واحد بجنورد دانشگاه آزاد بیرجند دانشگاه آزاد واحد تربت جام دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه
دانشگاه آزاد واحد سبزوار دانشگاه آزاد واحد شیروان دانشگاه آزاد واحد قوچان دانشگاه آزاد واحد مشهد
دانشگاه آزاد واحد نیشابور دانشگاه آزاد قائنات -خراسان  جنوبی دانشگاه آزاد كاشمر -خراسان رضوی دانشگاه جامع علمي رضوی
دانشگاه جامع علمي شمالی دانشگاه جامع علمی جنوبی
دانشگاه آزادمشهدتربت حيدريه
خوزستان
دانشگاه  شهید چمران اهواز دانشگاه  علوم پزشکی اهواز دانشگاه صنعت نفت آبادان دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول
دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر دانشگاه آزاد اهواز _ علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد ايذه
دانشگاه آزاد دزفول دانشگاه آزاد بهبهان دانشگاه آزاد شوشتر دانشگاه آزاد ماهشهر
دانشگاه جامع علمي
زنجان
دانشگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه  آزاد واحد ابهر دانشگاه  آزاد واحد زنجان
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه دانشگاه  آزاد خدابنده دانشگاه جامع علمي
سمنان
دانشگاه سمنان دانشگاه علوم پایه دامغان دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه شاهرود دانشگاه جامع علمي
دانشگاه  آزاد واحد شاهرود دانشگاه  آزاد دامغان دانشگاه  آزاد واحد گرمسار دانشگاه  آزادسمنان
سیستان وبلوچستان
دانشگاه سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه زابل دانشگاه بین المللی چابهار
دانشگاه  آزاد واحد زاهدان پژوهشکده تعلیم و تربیت دانشگاه  آزاد زابل دانشگاه  آزاد خاش
دانشگاه  آزاد ايرانشهر دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی دانشگاه جامع علمي
 

 

فارس
دانشگاه شیراز دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه پیام نورشیراز دانشگاه پیام نور جهرم
دانشگاه جامع علمی وکابردی دانشگاه آزاد واحد آباده دانشگاه آزاد واحد ارسنجان دانشگاه آزاد واحد استهبان
دانشگاه آزاد واحد اقلید دانشگاه آزاد واحد جهرم دانشگاه آزاد واحد سپیدان دانشگاه آزاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد واحد فسا دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد واحد کازرون دانشگاه آزاد واحد لارستان
دانشگاه آزاد واحد مرودشت علوم و تحقيقات فارس دانشكده فني باهنر شيراز دانشگاه آزاد سروستان
دانشگاه صنعتي شيراز دانشگاه آزاد لامرد دانشگاه جامع علمي
كازرونجهرم

قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه آزاد تاكستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه آزاد واحد قزوین دانشگاه جامع علمي
قم
دانشگاه قم دانشگاه شیخ مفید دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد واحد قم
دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه آزاد سقز دانشگاه آزاد واحد سنندج دانشگاه جامع علمي
کرمان
دانشگاه شهیدباهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ولی عصر(ع)رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه آزاد واحد بافت دانشگاه آزاد واحد زرند دانشگاه آزاد واحد کرمان مركز آموزش عالي خواجه نصير كرمان
دانشگاه آزاد رفسنجان دانشگاه آزاد جيرفت دانشگاه آزاد سيرجان دانشگاه آزاد بردسير
دانشگاه آزاد بم دانشگاه آزاد انار دانشگاه جامع علمي
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه آزاد كرمانشاه دانشگاه جامع علمي
دانشگاه یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه آزاد گچساران دانشگاه آزاد دهدشت دانشگاه آزاد  ياسوج دانشگاه جامع علمي
گلستان
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه  آزاد واحدعلی آباد کتول دانشگاه  آزاد واحد گرگان
گرگان دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر دانشگاه جامع علمي
دانشگاه گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه آزاد واحد آستارا دانشگاه آزاد رشت
دانشگاه آزاد لاهيجان دانشگاه آزاد بندرانزلي دانشگاه جامع علمي
لرستان
دانشگاه  لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه آزاد واحد بروجرد دانشگاه جامع علمي
بروجرد
مازندران
دانشگاه مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علم وصنعت بهشهر
دانشگاه  آزاد ساري دانشگاه  آزاد بابل دانشگاه  آزاد نكا دانشگاه  آزاد نور
دانشگاه  آزاد قائم شهر دانشگاه  آزاد سوادكوه دانشگاه جامع علمي
مرکزی
دانشگاه اراک دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اراک دانشگاه علم وصنعت دانشگاه جامع علمي
دانشگاه  آزاد واحد خمین دانشگاه آزاد آشتيان دانشگاه آزاد ساوه پارک علم و فناوری استان
دانشگاه آزاد تفرش دانشگاه  آزاد خمين دانشگاه آزاد نراق دانشگاه آزاد فراهان
دانشگاه هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه  کیش دانشگاه قشم
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس دانشگاه آزاد بندرلنگه دانشگاه جامع علمي
همدان
دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد همدان دانشگاه جامع علمي
یزد
دانشگاه یزد دانشگاه  علوم پزشکی شهید صدوقی دانشگاه  آزاد واحد میبد دانشگاه  آزاد واحد یزد
ادانشگاه آزاد بركوه دانشگاه آزاد ني ريز دانشگاه  آزاد اشكذر دانشگاه  آزاد اردکان
دانشگاه آزاد تفت دانشگاه آزاد طبس دانشگاه جامع علمي