مشمولان چگونه از معافیت های تحصیلی استفاده می کنند

برنا- مشمولان می توانند برخی از ابهامات خود را درباره استفاده از معافیت های تحصیلی در پاسخ های زیر برطرف کنند.

-آیا مشمولان غایب مجاز به تحصیل است؟
خیر-هیچ مشمول غایبی مجاز به ادامه تحصیل نیست.

– مدت زمان معرفی فارغ التحصیلان دوره کاردانی و بالا تر چند ماه است؟
فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی حداکثر ظرف ۶ ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام کنند.

– مدت زمان معرفی دانشجویان انصرافی و اخراجی چند ماه است؟
دانشجویان اخراجی، انصرافی و ترک تحصیل کرده حداکثر ظرف ۴ ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام کنند.

– اعاده به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی چگونه است؟
دانشگاه با اعاده به تحصیل دانشجوی انصرافی یا اخراجی هماهنگ باشد.

اعاده به تحصیل مشروط به شرکت مجدد در آزمون ورودی نباشد.

از تاریخ انصراف یا اخراج بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.

درخواست وی برای معافیت پزشکی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

اتمام تحصیل منجر به افزایش سقف مجاز سنوات تحصیلی نشود.

– نحوه انتقال دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر چگونه امکان پذیر است؟
با رعایت ماده۱۶ آئین نامه اجرائی و توافق دو دانشگاه مبدا و مقصد.

انتقال دانشجو مستلزم شرکت در آزمون ورودی نباشد .

احتساب سقف سنوات تحصیلی در دانشگاه اولیه در سقف سنوات دوره تحصیلی

ارایه درخواست انتقال دانشجو از دانشگاه مربوطه به سازمان وظیفه عمومی و موافقت این سازمان جهت صدور معافیت تحصیلی.

– تحصیل طلاب با داشتن معافیت تحصیلی حوزوی در دانشگاهها چگونه است؟
با موافقت حوزه ، طلاب مجاز به شرکت در آزمون و تحصیل در دانشگاه‌ها هستند و تا زمانیکه معافیت تحصیلی حوزوی اعتبار دارد طلاب می توانند همزمان در دانشگاه هم تحصیل کنند.

– ادامه تحصیل متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش در دانشگاه ها چگونه است؟
با موافقت سازمان مربوطه امکان ادامه تحصیل متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش میسر است. لیکن مدت تحصیل جزء مدت تعهد محسوب نخواهد شد.

– آیا متعهدین به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصیل در دانشگاه ها هستند ؟
در صورت نداشتن غیبت همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت پزشکی است؟
خیر، رسیدگی به معافیت پزشکی فقط هنگام معرفی مشمول برای اعزام به خدمت صورت می‌گیرد.

– آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت کفالت است؟
بلی ، امکان در خواست هر نوع معافیت به جز معافیت پزشکی برای دانشجویان در حین تحصیل امکان پذیراست.

– آیا دانشجویان اخراجی پس از گذشت ۶ ماه مجاز به اعاده تحصیل هستند؟
خیر، حداکثر فرصت برای اعاده به تحصیل آن هم در صورت واجد شرایط بودن شش ماه است.

– تمدید اعزام مشمولان دیپلم فنی حرفه ای ، کارو دانش و پیش دانشگاهی متولدین نیمه دوم هر سال چگونه است؟

در صورتی که تحصیل این دسته از مشمولان حضوری و حداکثر در سال اعزام باشد اعزام آنها تا مهر ماه سال بعد از اعزام قانونی به تعویق می‌افتد تا امکان شرکت مجدد در آزمون دانشگاه برای آنها فراهم شود ضمناً این دسته از مشمولان می‌بایست در فرجه قانونی ذکر شده (حداکثر تا قبل از مهرماه سال بعد از اعزام قانونی) درخواست اعزام خود را از طریق دفاتر پلیس+۱۰ به ثبت برسانند.

– مشمولان تا چه سنی مجاز به اخذ مدرک پیش دانشگاهی هستند؟
این دسته از مشمولان چنانچه حضوری در حال تحصیل باشند تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل هستند.

– آیا مشمولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند؟
برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه هستند.

– آیا مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خواهند بود؟
خیر ، این دسته از افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نیستند.

– آیا به متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

– آیا مشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند؟
خیر، این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نیستند.

– شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خارج از کشور چیست؟
۱- مشمول فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد.

۲- مشمول غیبت نداشته باشد.

۳- دانشجوی انصرافی و اخراجی نباشد.

۴- اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور

۵- تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در خواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا

۶- سپردن ودیعه

۷- اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی

میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه است ؟
مبلغ ودیعه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال است که به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود

آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است؟
خیر ،منع قانونی دارد.

آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟
خیر ، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

– شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی چگونه است؟
ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندان پزشکی صرفاً با تایید ستاد کل و با عضویت در هیات علمی امکان پذیر است.

– معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق می گیرد؟
معافیت تحصیلی به مشمول برای هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد.

– به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند؟
این افراد حداکثر تا یکسال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟
چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟
حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات هستند.

– آیا دانشجویان انصرافی و اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل هستند؟
چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غیبت، منعی برای شروع مجدد به تحصیل ندارد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال تصادفی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.