تاریخ ، نحوه پرینت کارت ، محل برگزاری و رفع نقص کارت آزمون های فراگیر اعلام شد

e0a92349eca58eb7e45d49330f006cf4 تاريخ ، نحوه پرينت كارت ، محل برگزاری و رفع نقص كارت آزمون های فراگیر اعلام شد

بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون مذکور در صبح روز جمعه ۳۰/۲/۱۳۹۰ در ۷۴ شهرستان مختلف کشور (به شرح جدول انتهای این اطلاعیه) برگزار خواهد شد. ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه  ۲۶/۲/۱۳۹۰ لغایت روز چهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت که در اطلاعیه این سازمان روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ در پیک سنجش و سایت سازمان درج می شود، مراجعه نمایند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ لغایت روز چهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌در اطلاعیه این سازمان روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ در پیک سنجش و سایت سازمان درج می شود.

 

توجه ویژه: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به مشاهده پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری و یا کدرهگیری ثبت نام خود را فراموش یا گم کرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و برنامه زمانی اعلام شده در اسرع وقت به حوزه های رفع نقص مراجعه نمایند.

 

ج- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، عنوان دیپلم، معدل کتبی دیپلم، سال اخذ مدرک دیپلم، فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل، سهمیه کارمندی، شهرستان محل اشتغال و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۹/۲/۹۰ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای ۳، ۱۰ و ۱۳ (جنس، دین و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه ۲۸/۲/۹۰ لغایت روز پنجشنبه ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
۲- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۱۲ (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
۲-۱-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا ۱۰/۳/۹۰ به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
۲-۲-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۲-۱ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳/۹۰ در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
۳- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
۴- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
۵ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

د‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار  الزامی است.
۲-  درهای ورودی ِحوزه های امتحانی راس‌ ساعت‌ ۳۰/۷ (هفت و سی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است یک ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون راس‌ ساعت‌ ۰۰/۸ (هشت صبح‌) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب،  هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند « ه‍ « آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه‍ – دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
در خاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ دوره‌های فراگیر کارشناسی (نوبت بیست و دوم) دانشگاه پیام نور سال‌ ۱۳۹۰ به جز روزهای‌ تعطیل‌ و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی (نوبت بیست و دوم) دانشگاه پیام نور سال‌  ۱۳۹۰) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

جدول شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون نوبت بیست و دوم دوره‌های فراگیر کارشناسی سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام

نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان
در تقاضانامه ثبت نام
آذربایجان شرقی(۱۰)
تبریز(۱۰۱۲)
تبریز (۱۰۱۲)،آذرشهر (۱۰۰۱)، اسکو (۱۰۰۵)،اهر (۱۰۰۶)،بستان آباد (۱۰۰۹)،جلفا (۱۰۱۴)،سراب (۱۰۱۷)،شبستر (۱۰۲۱)،کلیبر (۱۰۲۶)،مرند (۱۰۲۹)،ورزقان (۱۰۳۸)،هریس (۱۰۴۰)
مراغه (۱۰۲۸)
مراغه (۱۰۲۸)،بناب (۱۰۱۰)،عجب شیر (۱۰۲۳)، ملکان (۱۰۳۲)
میانه (۱۰۳۶)
میانه (۱۰۳۶)،چاراویماق (۱۰۱۶)،هشترود (۱۰۴۱)
آذربایجان غربی(۱۱)
ارومیه (۱۱۰۴)
ارومیه(۱۱۰۴)، اشنویه (۱۱۰۶)، پیرانشهر (۱۱۱۳)، سردشت(۱۱۲۴)، سلماس(۱۱۲۷) ، مهاباد(۱۱۳۵)، نقده(۱۱۴۰)
خوی (۱۱۲۳)
خوی(۱۱۲۳)، پلدشت(۱۱۱۱)، چالدران (۱۱۱۷)، چایپاره (۱۱۱۹)، شوط(۱۱۳۱)، ماکو (۱۱۳۳)
میاندوآب(۱۱۳۸)
میاندوآب(۱۱۳۸)، بوکان (۱۱۰۹)، تکاب (۱۱۱۵)، شاهین دژ(۱۱۲۹)
اردبیل(۱۲)
اردبیل (۱۲۰۲)
اردبیل(۱۲۰۲)، سرعین(۱۲۰۱)، خلخال (۱۲۱۱)، کوثر(۱۲۱۳)، مشگین شهر(۱۲۱۹)، نمین(۱۲۲۲)، نیر (۱۲۲۵)
پارس آباد(۱۲۰۸)
پارس آباد(۱۲۰۸)، بیله سوار (۱۲۰۵) ، گرمی (۱۲۱۵)
اصفهان (۱۳)
اصفهان (۱۳۱۰)
اصفهان (۱۳۱۰)، خمینی شهر(۱۳۱۷)، سمیرم (۱۳۲۰)، دهاقان(۱۳۲۱)، شهرضا(۱۳۲۴)، فلاورجان (۱۳۲۹)، لنجان(۱۳۳۶)، مبارکه (۱۳۳۸)، خور و بیابانک(۱۳۴۰)، نائین (۱۳۴۱)
شاهین شهر و میمه (۱۳۲۲)
شاهین شهر و میمه (۱۳۲۲)، برخوار (۱۳۱۲)
کاشان(۱۳۳۲)
کاشان (۱۳۳۲)، آران و بیدگل (۱۳۰۲)، اردستان (۱۳۰۴)، نطنز(۱۳۴۵)
نجف آباد (۱۳۴۲)
نجف آباد(۱۳۴۲)، تیران و کرون (۱۳۱۴)، چادگان (۱۳۱۶)، خوانسار(۱۳۱۸)، فریدن (۱۳۲۶)، فریدونشهر(۱۳۲۷)، گلپایگان(۱۳۳۴)
البرز(۴۰)
هشتگرد (۴۰۰۳)
ساوجبلاغ(۴۰۰۳)، طالقان (۴۰۰۵) ، نظرآباد(۴۰۱۰)
کرج (۴۰۰۸)
کرج (۴۰۰۸)
ایلام(۱۴)
ایلام (۱۴۰۵)
ایلام(۱۴۰۵)، ایوان (۱۴۰۷)، شیروان و چرداول (۱۴۱۵)، مهران (۱۴۱۸)، ملکشاهی (۱۴۱۹)
دره شهر (۱۴۱۰)
دره شهر(۱۴۱۰)، آبدانان (۱۴۰۳) ، دهلران (۱۴۱۲)
بوشهر (۱۵)
بوشهر (۱۵۰۲)
بوشهر (۱۵۰۲)، تنگستان (۱۵۰۴)، دشتستان(۱۵۱۱)، دشتی(۱۵۱۴)، دیلم(۱۵۱۸)، گناوه(۱۵۲۲)
کنگان (۱۵۲۰)
کنگان (۱۵۲۰)، جم(۱۵۰۶)، دیر(۱۵۱۶)
تهران(۱۶)
تهران(۱۶۰۷)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
چهار محال وبختیاری(۱۷)
بروجن(۱۷۰۵)
بروجن(۱۷۰۵)، لردگان(۱۷۱۷)
شهرکرد(۱۷۰۹)
شهرکرد(۱۷۰۹)، اردل(۱۷۰۱)، فارسان(۱۷۱۰)، کوهرنگ(۱۷۱۲)، کیار(۱۷۱۳)
خراسان جنوبی(۱۸)
بیرجند(۱۸۰۲)
بیرجند(۱۸۰۲)، درمیان(۱۸۰۵)، سرایان(۱۸۰۷)، سربیشه(۱۸۰۸)، بشرویه(۱۸۱۰)، فردوس (۱۸۱۱)، نهبندان(۱۸۱۸)
قائنات(۱۸۱۵)
قائنات (۱۸۱۵)
خراسان رضوی(۱۹)
تربت حیدریه(۱۹۲۲)
تربت حیدریه(۱۹۲۲)، بجستان(۱۹۰۱)، بردسکن(۱۹۰۵)، باخرز(۱۹۰۸)، زاوه(۱۹۲۰)، خلیل آباد(۱۹۳۰)، خواف(۱۹۳۴)، رشتخوار(۱۹۴۰)، کاشمر(۱۹۵۳)، گناباد(۱۹۵۷)، مه ولات(۱۹۶۲)
سبزوار(۱۹۴۵)
سبزوار(۱۹۴۵)، جغتای(۱۹۲۳)، جوین(۱۹۲۶)
قوچان(۱۹۵۱)
قوچان(۱۹۵۱)، درگز(۱۹۳۷)
مشهد(۱۹۶۰)
مشهد(۱۹۶۰)، بینالود (۱۹۰۶)، تایباد (۱۹۰۹)،تربت جام (۱۹۱۶)، چناران (۱۹۲۸)، سرخس (۱۹۴۷)، فریمان (۱۹۴۹)، کلات (۱۹۵۵)
نیشابور(۱۹۶۵)
نیشابور (۱۹۶۵)، تخت جلگه (۱۹۱۲)
خراسان شمالی(۲۰)
بجنورد(۲۰۰۵)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
خوزستان(۲۱)
آبادان(۲۱۰۲)
آبادان(۲۱۰۲)، خرمشهر(۲۱۲۵)، شادگان(۲۱۳۵)
اهواز(۲۱۱۲)
اهواز(۲۱۱۲)، اندیکا(۲۱۰۷)، باوی(۲۱۱۰)، دشت آزادگان(۲۱۳۱)، رامهرمز(۲۱۳۴)، شوشتر(۲۱۴۰)، لالی(۲۱۴۴)، مسجد سلیمان(۲۱۴۶)، هفتگل(۲۱۴۸) ، هویزه(۲۱۵۱)
بندرماهشهر(۲۱۲۰)
بندرماهشهر(۲۱۲۰)، امیدیه(۲۱۰۴)، ایذه(۲۱۱۵)، باغ ملک(۲۱۱۷)، بهبهان(۲۱۲۴)، رامشیر(۲۱۳۲)، هندیجان(۲۱۵۰)
دزفول(۲۱۲۹)
دزفول(۲۱۲۹)، اندیمشک(۲۱۰۹)، شوش(۲۱۳۸)، گتوند(۲۱۴۲)
زنجان(۲۲)
زنجان(۲۲۱۲)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان

 

ادامه جدول شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون نوبت بیست و دوم دوره‌های فراگیر کارشناسی سال ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام

نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت
فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام
سمنان(۲۳)
سمنان(۲۳۰۴)
سمنان(۲۳۰۴)، گرمسار(۲۳۱۱)، مهدی شهر(۲۳۱۳)
شاهرود(۲۳۰۷)
شاهرود(۲۳۰۷)، دامغان(۲۳۰۲)
سیستان وبلوچستان(۲۴)
ایرانشهر(۲۴۰۳)
ایرانشهر(۲۴۰۳)، دلگان(۲۴۱۱)، سرباز(۲۴۲۹)
چابهار(۲۴۰۶)
چابهار(۲۴۰۶)، کنارک(۲۴۳۳)، نیک شهر(۲۴۴۰)
خاش(۲۴۰۸)
خاش (۲۴۰۸)
زابل(۲۴۱۴)
زابل(۲۴۱۴)، زهک(۲۴۲۲)، هیرمند(۲۴۳۵)
زاهدان(۲۴۱۸)
زاهدان(۲۴۱۸)
سراوان(۲۴۲۵)
سراوان(۲۴۲۵)، زابلی(۲۴۱۶)، سیب سوران(۲۴۳۰)
فارس(۲۵)
شیراز(۲۵۳۶)
شیراز(۲۵۳۶)، آباده(۲۵۰۱)، ارسنجان(۲۵۰۲)، اقلید(۲۵۰۷)،‌َبوانات(۲۵۰۹)، پاسارگاد(۲۵۱۰)،‌خرم‌بید(۲۵۱۶)،‌ سپیدان(۲۵۲۸)، سروستان(۲۵۳۱)، فراشبند(۲۵۳۸)، فیروزآباد(۲۵۴۳)، گراش(۲۵۵۷)، لارستان(۲۵۵۸)، لامرد(۲۵۶۱)، مرودشت(۲۵۶۵)، مهر(۲۵۷۱)
فسا(۲۵۴۱)
فسا(۲۵۴۱)، استهبان(۲۵۰۴)، جهرم (۲۵۱۵)، خنج(۲۵۱۹)، داراب(۲۵۲۲)، زرین دشت(۲۵۲۶)، نی ریز(۲۵۷۶)
کازرون(۲۵۵۱)
کازرون(۲۵۵۱)، رستم(۲۵۲۴)، قیروکارزین(۲۵۴۶)، ممسنی(۲۵۶۸)
قزوین(۲۶)
قزوین(۲۶۱۹)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
قم (۲۷)
قم(۲۷۰۴)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
کردستان(۲۸)
سقز(۲۸۱۷)
سقز(۲۸۱۷)، بانه(۲۸۰۲)
سنندج(۲۸۱۹)
سنندج(۲۸۱۹)، بیجار(۲۸۰۷)، دهگلان(۲۸۰۹)، دیواندره(۲۸۱۲)، قروه(۲۸۲۲)، کامیاران(۲۸۲۳)
مریوان(۲۸۲۷)
مریوان(۲۸۲۷)، سروآباد(۲۸۱۴)
کرمان(۲۹)
بم(۲۹۰۸)
بم(۲۹۰۸)، فهرج(۲۹۰۷)، ریگان(۲۹۲۳)
جیرفت(۲۹۱۲)
جیرفت(۲۹۱۲)، رودبار جنوب(۲۹۲۱)، عنبرآباد(۲۹۳۲)، قلعه گنج(۲۹۳۴)، کهنوج(۲۹۴۴)، منوجان(۲۹۴۶)
رفسنجان(۲۹۱۸)
رفسنجان(۲۹۱۸)، انار(۲۹۱۵)
سیرجان(۲۹۲۷)
سیرجان(۲۹۲۷)، رابر(۲۹۰۲)، بافت(۲۹۰۳)، شهربابک(۲۹۲۹)
کرمان (۲۹۴۰)
کرمان (۲۹۴۰)، بردسیر (۲۹۰۵)، راور (۲۹۱۴)، زرند (۲۹۲۴)، کوهبنان (۲۹۴۲)
کرمانشاه(۳۰)
سرپل ذهاب(۳۰۱۴)
سرپل ذهاب(۳۰۱۴)، دالاهو(۳۰۱۱)، قصرشیرین(۳۰۲۰)، گیلانغرب(۳۰۲۷)
کرمانشاه(۳۰۲۴)
کرمانشاه(۳۰۲۴)، اسلام آباد غرب(۳۰۰۲)، پاوه(۳۰۰۴)، ثلاث باباجانی(۳۰۰۷)، جوانرود(۳۰۰۹)، روانسر(۳۰۱۳)، سنقر(۳۰۱۶)، صحنه(۳۰۱۸)، کنگاور(۳۰۲۵)، هرسین(۳۰۲۹)
کهگیلویه وبویراحمد
(۳۱)
بویراحمد(یاسوج)(۳۱۰۳)
بویراحمد(۳۱۰۳)، دنا(۳۱۰۸)
دهدشت (۳۱۱۴)
کهگیلویه(۳۱۱۴)، بهمئی(۳۱۰۵)، چرام(۳۱۱۰)، باشت(۳۱۱۵)، گچساران(۳۱۱۶)
گلستان(۳۲)
گرگان(۳۲۱۷)
گرگان(۳۲۱۷)، آق قلا(۳۲۰۳)، بندرگز(۳۲۰۵)، گمیشان(۳۲۰۷)، ترکمن(۳۲۰۸)، علی آباد(۳۲۱۲)، کردکوی(۳۲۱۳)
گنبدکاووس(۳۲۱۹)
گنبدکاووس(۳۲۱۹)، آزادشهر(۳۲۰۲)، رامیان(۳۲۱۰)، کلاله(۳۲۱۵)، مراوه تپه(۳۲۲۱)، گالیکش(۳۲۲۲)، مینودشت(۳۲۲۳)
گیلان(۳۳)
رشت(۳۳۱۳)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
لرستان(۳۴)
بروجرد(۳۴۰۷)
بروجرد(۳۴۰۷)، ازنا(۳۴۰۲)، الیگودرز(۳۴۰۵)، دورود(۳۴۱۷)
خرم آباد(۳۴۱۳)
خرم آباد(۳۴۱۳)، پلدختر(۳۴۰۸)، دلفان (۳۴۱۵)، دوره(۳۴۱۸)، سلسله(۳۴۲۲)
کوهدشت(۳۴۲۷)
کوهدشت(۳۴۲۷)
مازندران(۳۵)
بابلسر(۳۵۱۲)
بابلسر(۳۵۱۲)، آمل(۳۵۰۳)، بابل(۳۵۰۹)، عباس آباد(۳۵۱۶)، تنکابن(۳۵۱۷)، چالوس(۳۵۲۲)، رامسر(۳۵۲۳)، فریدونکنار(۳۵۳۲)، محمودآباد(۳۵۳۸)، نور(۳۵۴۳)، نوشهر(۳۵۴۵)
ساری(۳۵۲۷)
ساری(۳۵۲۷)، بهشهر(۳۵۱۳)، جویبار(۳۵۲۰)، سوادکوه(۳۵۳۰)، قائم شهر(۳۵۳۴ )، گلوگاه(۳۵۳۶)، نکا(۳۵۳۹)
مرکزی(۳۶)
اراک(۳۶۰۲)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
هرمزگان(۳۷)
بندرعباس(۳۷۰۹)
بندرعباس(۳۷۰۹)، ابوموسی(۳۷۰۲)، حاجی آباد(۳۷۲۰)، خمیر(۳۷۲۲)، قشم(۳۷۳۰)
بندرلنگه(۳۷۱۲)
بندرلنگه(۳۷۱۲)، بستک(۳۷۰۵)، پارسیان(۳۷۱۴)
میناب(۳۷۳۴)
میناب(۳۷۳۴)، بشاگرد(۳۷۱۵)، جاسک(۳۷۱۷)، رودان(۳۷۲۶)،سیر یک(۳۷۲۸)
همدان(۳۸)
ملایر(۳۸۱۶)
ملایر(۳۸۱۶)، تویسرکان(۳۸۰۶)، نهاوند(۳۸۲۰)
همدان(۳۸۲۳)
همدان (۳۸۲۳)، اسدآباد (۳۸۰۱)، بهار (۳۸۰۴)، رزن(۳۸۰۹)، کبودرآهنگ (۳۸۱۲)، فامنین (۳۸۲۲)
یزد(۳۹)
یزد(۳۹۲۰)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان

 

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته (نوبت سوم) و کارشناسی ارشد (نوبت دهم) دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۰ می‌رساند: آزمونهای مذکور در بعدازظهر روز جمعه ۳۰/۲/۹۰ منحصراً در شهرستان مرکز استانها (بجز استان مازندران که در شهرستان بابلسر برگزار می‌شود به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد. ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌  از روز دوشنبه  ۲۶/۲/۱۳۹۰ لغایت روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ لغایت روزچهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌ دوره های فراگیر مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۰برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ ۲ می‌باشد.
ج- داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۵ (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، موسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کاردانی، سهمیه کارمندی و کدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۹/۲/۹۰ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و درصورتی که نسبت به بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند..
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

توجه ویژه: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به مشاهده پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری و یا کدرهگیری ثبت نام خود را فراموش یا گم کرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و برنامه زمانی اعلام شده در اسرع وقت به حوزه های رفع نقص مراجعه نمایند.
۲- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
۲-۱-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا ۱۰/۳/۹۰ به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
۲-۲-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۲-۱ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳/۹۰ در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
۳- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
۴- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰  الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
۵ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
د- داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی ارشد (نوبت دهم) درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲   ، ۱۳ و ۱۶ (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، موسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کاردانی و کارشناسی سهمیه کارمندی و کدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۹/۲/۹۰ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و درصورتی که نسبت به بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند..
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
۲- چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
۲-۱-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا ۱۰/۳/۹۰ به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
۲-۲-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۲-۱ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳/۹۰ در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
۳- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰ الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
۴- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه ۲۸/۲/۹۰  الی روز پنج‌شنبه مورخ ۲۹/۲/۹۰ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
۵ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.
هـ- تذکرهای‌ مهم‌
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون ، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۲- درهای ورودی ِحوزه های امتحانی راس‌ ساعت‌ ۳۰/۱۴ (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است یک ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.  شروع فرآیند برگزاری آزمون راس‌ ساعت‌ ۰۰/۱۵ (سه بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
۳-  هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه‌عکسدار ، چندمدادسیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی  ، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ ـ  قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ – دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده ۱۲- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال‌ ۱۳۹۰ ‌ به جزء در روزهای‌ تعطیل‌ و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال‌  ۱۳۹۰) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

جدول شماره ۱ـ نام استان و شهرستان محل برگزاری آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۰

نام استان(محل اقامت)
شهرستان محل برگزاری آزمون
آذربایجان شرقی
تبریز
آذربایجان غربی
ارومیه
اردبیل
اردبیل
اصفهان
اصفهان
البرز
کرج
ایلام
ایلام
بوشهر
بوشهر
تهران
تهران
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
خراسان جنوبی
بیرجند
خراسان رضوی
مشهد
خراسان شمالی
بجنورد
خوزستان
اهواز
زنجان
زنجان
سمنان
سمنان
سیستان و بلوچستان
زاهدان
فارس
شیراز
قزوین
قزوین
قم
قم
کردستان
سنندج
کرمان
کرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
بویراحمد (یاسوج)
گلستان
گرگان
گیلان
رشت
لرستان
خرم‌آباد
مازندران
بابلسر
مرکزی
اراک
هرمزگان
بندرعباس
همدان
همدان
یزد
یزد
جدول شماره ۲ـ شهرستان محل برگزاری آزمون و نشانی محل رفع نقص کارت داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه  پیام نور سال ۱۳۹۰
نام استان محل اقامت
شهرستان محل برگزاری و محل رفع نقص
محل رفع نقص کارت
نشانی باجه‌های رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز- بلوار ۲۹ بهمن- خیابان دانشگاه- درب فنی- ساختمان مدیریت خدمات آموزشی- طبقه همکف
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه – کیلومتر ۱۱ جاده سرو ـ پردیس نازلو ـ دانشگاه ارومیه ـ حوزه معاونت آموزشی.
اردبیل
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی ـ اداره کل امور آموزشی دانشگاه
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان – میدان آزادی – دروازه شیراز- دانشگاه اصفهان – ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه اصفهان
البرز
کرج
دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج
کرج- حصارک – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج
ایلام
ایلام
دانشگاه ایلام
ایلام- ابتدای جاده مهران- روبروی اداره همیاری شهرداری‌ها – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ایلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس
بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- سازمان مرکزی- اتاق شماره ۱۱۱
تهران
تهران
حوزه خواهران : دانشگاه تربیت معلم تهران
تهران- خیابان شهید مفتح – شماره ۴۹- نرسیده به خیابان انقلاب- دانشگاه تربیت معلم تهران
تهران
حوزه برادران : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران- خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چهار محال و بختیاری
شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
شهرکرد- کیلومتر۲ جاده سامان – دانشگاه شهرکرد- ساختمان حوزه معاونت آموزشی.
خراسان جنوبی
بیرجند
دانشگاه بیرجند
بیرجند- میدان شهداء- خیابان دانشگاه – دانشکده هنر (مهندسی سابق)
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلوار وکیل آباد- روبروی پارک ملت – درب شمالی دانشگاه – دانشکده علوم اداری واقتصادی
خراسان شمالی
بجنورد
دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
بجنورد- انتهای خیابان ۱۷ شهریور جنوبی- کوی دانشگاه – بلوار جانبازان- دانشگاه پیام نور
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز- جنب پل پنجم –دانشگاه شهیدچمران اهواز- مجتمع کلاسهای درسی
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – کیلومتر ۶ جاده تبریز – دانشگاه زنجان – سازمان مرکزی- واحد رایانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان – کیلومتر ۳ دامغان- پردیس شماره ۲ دانشگاه سمنان- اداره کل امور آموزشی
سیستان وبلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان وبلوچستان
زاهدان– خیابان دانشگاه – روبروی بلوار معلم- مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن- دانشگاه سیستان وبلوچستان
فارس
شیراز
دانشگاه شیراز
شیراز- خیابان ساحلی غربی- مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز
قزوین
قزوین
دانشگاه پیام نور استان قزوین
قزوین- خیابان نواب شمالی – مجتمع ادارات – دانشگاه پیام نور قزوین
قم
قم
دانشگاه قم
قم- جاده قدیم اصفهان- بعداز شهرک قدس- دانشگاه قم- ساختمان شهید بهشتی
کردستان
سنندج
دانشگاه پیام نور سنندج
سنندج- خیابان فلسطین- دانشگاه پیام نور استان کردستان
کرمان
کرمان
دانشگاه پیام نور کرمان
کرمان- بلوار امام خمینی(ره)- میدان پژوهش دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه- بلوار شهیدبهشتی- مقابل بیمارستان طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
دانشگاه پیام نور یاسوج
یاسوج- خیابان شهید قندی- پایین تر از مصلی- پشت شهرداری جدید- دانشگاه پیام نور یاسوج – ساختمان مدیریت
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گرگان – خیابان شهیدبهشتی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ابتدای درب ورودی دانشگاه
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت- خیابان نامجو- جنب ورزشگاه شهید عضدی – دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
لرستان
خرم‌آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد- سبزه میدان- خیابان فلک الافلاک- دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان
مازندران
بابلسر
دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران
بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – دفتر برگزاری آزمونها
مرکزی
اراک
دانشگاه اراک
اراک- میدان شریعتی- دانشگاه اراک- درب جنوبی دانشگاه
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع گفتگوی تمدنهای دانشگاه هرمزگان
همدان
همدان
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
همدان – میدان عاشورا- بلوار بسیج - سه راهی شهرک فرهنگیان – جنب بوستان نماز- دانشگاه پیام نور مرکز همدان
یزد
یزد
دانشگاه یزد
یزد- صفائیه – بلوار دانشگاه یزد- پردیس اصلی دانشگاه یزد

توجه ویژه: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به مشاهده پرینت کارت ورود به جلسه خود نمی شوند و یا اطلاعات کارت اعتباری و یا کدرهگیری ثبت نام خود را فراموش یا گم کرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و برنامه زمانی اعلام شده در اسرع وقت به حوزه های رفع نقص مراجعه نمایند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت − 2 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>