اخبار در سایت شما

پرتال اخبار دانشگاه پیام نور سرویس خاصی را برای مدیران سایتها و نویسندگان وبلاگها در نظر گرفته است تا ایشان بتوانند اخبار پیام نور را در وب سایت یا وبلاگ خود نمایش دهند .