دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر ورودی جدید سقف مجاز انتخاب واحد را رعایت کنید

ثبت نام انتخاب واحد نیمسال اول کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ورودی مهرماه ۹۳ در حالی تمدید شده است که در سیستم گلستان پیام نور هنوز سقف مجاز انتخاب واحد که تغییر کرده است اصلاح نشده است دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر نوبت چهاردهم پیام نور فقط […]

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی ارشد فراگیر تا ۲۸ مهر تمدید شد

مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر ورودی های جدید تا تاریخ ۲۸ مهرماه تمدید شد. با توجه به عدم موفقیت در ثبت انتخاب واحد برخی از دانشجویان فراگیرنوبت چهاردهم، مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر ورودی های جدید تا تاریخ  […]

فرایند ثبت نام در دوره های غیرحضوری برای تمام دانشجویان تمدید شد

مهلت ثبت نام غیرحضوری، انتخاب واحد و حذف و اضافه تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد. با توجه به عدم موفقیت در ثبت انتخاب واحد برخی از دانشجویان، مهلت ثبت نام غیرحضوری، انتخاب واحد،حذف و اضافه این دانشجویان تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد.

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری ، انتخاب واحد و ثبت درخواست مهمان موقت برای نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور

مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد و همچنین ثبت درخواست مهمان موقت برای نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان برای بار سوم تمدید شد. مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان ورودی جدید (کارشناسی، کارشناسی ارشد و […]

حذف و اضافه نیمسال اول پیام نور در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از امروز آغاز شد

براساس آنچه که در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور نوشته شده است تاریخ حذف و اضافه برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید پیام نور در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از امروز ۱۳ مهر آغاز تا ۲۰ مهر ادامه خواهد داشت و دانشجویان می توانند نسبت به انتخاب واحد […]

دانشگاه پیام نور سقف مجاز انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی را در ترم آخر اعلام کرد

سقف انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر پیام نور اعلام شد معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مغایرت موجود بین ماده ۷-تبصره ۲ با ماده ۱۸ در آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پیام نور را برطرف کرد محمد علی کریمی در بخشنامه جدیدی که صادر کرده است سقف مجاز […]

پذیرش و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد

پذیرش و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد ثبت نام و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد. پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ می توانند با ورود به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و […]

فراهم شدن انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور

امکان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور فراهم شد براساس آنچه که در صفحه اول سیستم گلستان دانشگاه پیام نور نوشته شده است امکان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید پیام نور در نیمسال اول […]