دسته: انتخاب واحد ، حذف و اضافه

۰

مهلت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در پیام نور آغاز شد

براساس آنچه که در تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور آمده است مهلت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی از ۴ آبان تا ۱۰ آبان ۹۳ می باشد. در...

۰

دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر ورودی جدید سقف مجاز انتخاب واحد را رعایت کنید

ثبت نام انتخاب واحد نیمسال اول کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ورودی مهرماه 93 در حالی تمدید شده است که در سیستم گلستان پیام نور هنوز سقف مجاز انتخاب واحد...

۰

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی ارشد فراگیر تا 28 مهر تمدید شد

مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فراگیر ورودی های جدید تا تاریخ 28 مهرماه تمدید شد. با توجه به عدم موفقیت در ثبت انتخاب واحد برخی از دانشجویان فراگیرنوبت...

۰

فرایند ثبت نام در دوره های غیرحضوری برای تمام دانشجویان تمدید شد

مهلت ثبت نام غیرحضوری، انتخاب واحد و حذف و اضافه تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد. با توجه به عدم موفقیت در ثبت انتخاب واحد برخی از دانشجویان، مهلت ثبت نام غیرحضوری، انتخاب...

۰

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری ، انتخاب واحد و ثبت درخواست مهمان موقت برای نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور

مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد و همچنین ثبت درخواست مهمان موقت برای نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان برای بار سوم تمدید شد. مهلت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب...

۰

حذف و اضافه نیمسال اول پیام نور در سال تحصیلی 94-93 از امروز آغاز شد

براساس آنچه که در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور نوشته شده است تاریخ حذف و اضافه برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید پیام نور در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از امروز 13...

۰

دانشگاه پیام نور سقف مجاز انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی را در ترم آخر اعلام کرد

سقف انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر پیام نور اعلام شد معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مغایرت موجود بین ماده 7-تبصره 2 با ماده 18 در آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پیام...

۰

پذیرش و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد

پذیرش و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد ثبت نام و انتخاب واحد کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری 93 دانشگاه پیام نور آغاز شد. پذیرفته...

۰

فراهم شدن انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور

امکان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم و جدید در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور فراهم شد براساس آنچه که در صفحه اول سیستم گلستان دانشگاه پیام نور نوشته شده...

۰

انتخاب واحد نیمسال اول 93-94 دانشگاه پیام نور تا 24 شهریور تمدید شد

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 93-94 دانشگاه پیام نور تا 24 شهریور روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 93-94 کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا تاریخ 24 شهریورماه...