دسته: بسته های ارشد فراگیر

بسته های آموزشی ارشد فراگیر پیام نور

۰

بسته فراگیر ارشد حسابداری

ویژگیهای مهم و متمایز این بسته ها: کلیه کتب این بسته‌ها دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه کتب این بسته‌ها بر اساس منابع امتحانی کنکور فراگیر 93 تالیف شده است. بسته‌ها...

۰

بسته فراگیر ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (تمام گرایش ها)

همراه با برنامه زمانبندی 9 روزه و 15 روزه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محتوای بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر : بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار تعداد واحد = 2 منبع...

۰

بسته فراگیر ارشد مدیریت ورزشی (مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی)

همراه با برنامه زمانبندی 9 روزه و 15 روزه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محتوای بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر : مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی تعداد واحد...