برچسب: آئین نامه پیام نور

آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی پیام نور / سقف مشروطی ۳

آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی پیام نور / سقف مشروطی

آیین نامه جدید آموزشی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به کلیه دانشگاه ها ابلاغ شد پرتال اخبار پیام نور  گزارش می دهد:آیین نامه آموزشی جدید! با امضا کامران دانشجو وزیر علوم در هفته...