برچسب گذاری توسط: آثار پژوهشی

۰

دکتر آخوند تاکید کرد: ضرورت به روز رسانی آثار پژوهشی در سامانه گلستان

دکتر آخوند گفت: تمامی اعضای هیات علمی موظفند آثار پژوهشی خود را با رعایت زمان ارائه آن در سامانه گلستان پژوهشی قرار دهند. یکی از راه های انتخاب پژوهشگران برگزیده ، تعداد و کیفیت...