برچسب: آخرین زمان ثبت نمرات میان ترم

۰

تاریخ تعیین محل آزمون و آخرین زمان ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور دانشگاه پیام نور

زمان تعیین محل آزمون و ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور به دلیل مشکلات متعددی که در نیمسال های قبل برای اکثر دانشجویان در مورد اطلاع نداشتن تاریخ تعیین محل...