برچسب: آخرین فرصت برای ثبت نمره

۰

آخرین فرصت برای ثبت نمره میان ترم نیمسال دوم پیام نور

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم دانشگاه پیام نور سه شنبه به پایان می رسد براساس آنچه در اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور آمده است،سه شنبه ۲۷...