برچسب: آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم

آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور در سیستم گلستان ۱۷

آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور در سیستم گلستان

امروز آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد به گزارش پرتال اخبار پیام نور ، براساس آنچه عبدالله معتمدی در نامه ای به روسای استانی اعلام کرده استآخرین مهلت...