برچسب: آخر

۰

تصمیم کار گروه ماده ۴ حرف آخر را در حذف کنکور پیام نور می زند

حذف کنکور در قالب عملکرد کار گروه ماده ۴ متشکل از وزیر علوم وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و سازمان سنجش دانشگاه آزاد و پیام نور صورت می گیرد و بدون هماهنگی با...