برچسب گذاری توسط: آدرس محل برگزاری

۰

آدرس دقیق محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم پیام نور سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  دانشگاه پیام نور استان تهران دانشگاه پیام نور اسلامشهر – دانشگاه پیام نور باقرشهر باتوجه به ادغام این دانشگاه با دانشگاه پیام نور شهر ری کلیه امتحانات در پیام نور شهر ری برگزار...