برچسب: آذربایجان

۰

سیاست‌های بودجه‌ای و برنامه‌های آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رییس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اشاره به افزایش 80 درصدی ظرفیت پذیرش دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به دو سال گذشته، گفت: پردیس خودگردان دانشگاه از مهر ماه در مقاطع دکتری و کارشناسی...