برچسب گذاری توسط: آرای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور

موارد تخلف امتحانی و منتخبی از آرای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور ۰

موارد تخلف امتحانی و منتخبی از آرای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور

موارد تخلف امتحانی در زمان برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نورو منتخبی از آرای کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور به شرح ذیل می باشد. موارد تخلف ۱- به همراه داشتن کتاب –...