برچسب: آرمانهاي شهدا

تجديد ميثاق دانشجويان پيام نور سرچهان با آرمانهاي شهدا ۰

تجديد ميثاق دانشجويان پيام نور سرچهان با آرمانهاي شهدا

دانشجويان واساتيد دانشگاه پيام نور واحد سرچهان در مراسمي ضمن حضور بر سر گلزار شهداي شهر كره اي و اداي احترام به مقام عظماي شهداي گرانقدر به تبليغ وتبيين فرهنگ ايثار وشهادت دربين جوانان...