برچسب: آرمان حداد

اهتزاز پرچم دانشگاه پيام نور برقله آمادا بلام (رشته كوه هيماليا) توسط دانشجوي دانشگاه پيام نور گيلان ۱

اهتزاز پرچم دانشگاه پيام نور برقله آمادا بلام (رشته كوه هيماليا) توسط دانشجوي دانشگاه پيام نور گيلان

آرمان حداد دانشجوي رشته مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نورمركز رشت وعضوتيم ملي كوهنوردي جمهوري اسلامي ايران ، موفق به صعود  به قله آمادا بلامو برافراشتن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران وپرچم دانشگاه پيام نور بر فراز...