برچسب گذاری توسط: آرم

کلمه (الله) در مرکز آرم دانشگاه پیام نور قرار گرفت ۰

کلمه (الله) در مرکز آرم دانشگاه پیام نور قرار گرفت

به نقل از سایت رسمی دانشگاه پیام نور : طبق اعلام رسمی دانشگاه پیام نور در مرکز آرم دانشگاه پیام نور کلمه (الله) قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است : در آخرین جلسه...