برچسب: آزاد انديشي

تاكيد رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس بر ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي درمراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور ۰

تاكيد رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس بر ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي درمراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور

رئيس دانشگاه پيام نوراستان فارس گفت: براي تحقق منويات رهبرمعظم انقلاب درخصوص جهاد اقتصادي در دانشگاه ها نيازمند فعاليت جهادگونه در عرصه هاي علم وفناوري هستيم. دكتر عليرضا موغلي درنشست شوراي فرهنگي دانشگاه پيام...