برچسب: آزاد اندیشی

۰

برگزاری 28 کرسی آزاد اندیشی در پیام نور کردستان

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان از برگزاری 28 کرسی آزاد اندیشی در سطح مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه طی سال تحصیلی 91-92 خبرداد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور کردستان، ایوب...

برگزاری کرسی آزاداندیشی به شیوه ای متفاوت در دانشگاه پیام نور ۰

برگزاری کرسی آزاداندیشی به شیوه ای متفاوت در دانشگاه پیام نور

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور از برگزاری شیوه متفاوت کرسیهای آزاد اندیشی در این دانشگاه خبر داد و اعلام کرد که کرسیهای آزاد اندیشی در این دانشگاه از طریق ویدئو کنفرانس با همکاری چند...