برچسب گذاری توسط: آزمایشگاه و کارگاه

۰

شورای آزمایشگاه و کارگاه در دانشگاه پیام نور راه اندازی شد

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور از تشکیل از شورای مرکزی راه اندازی آزمایشگاه و کارگاه در دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: راه اندازی این شورا به تصویب هیات...