برچسب گذاری توسط: آزمایشی

۰

شیوه نامه مرحله آزمایشی شناسایی دانش آموزان نخبه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر آریا الستی با بیان اینكه طرح شهاب از جمله طرح‌های بنیادین حوزه علمی كشور است، گفت:در این طرح استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان در محیط مدرسه بدون جداسازی...