برچسب: آزمونهای پایان ترم

۰

زمان دقیق برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور به صورت مجازی اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد که امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی، به شیوه مجازی برگزار می شود. محمد علی کریمی گفت: برای برگزاری آزمونهای پایان ترم به شیوه الکترونیک، در حال...