برچسب گذاری توسط: آزمون آیین نامه استخدامی

۰

برگزاری آزمون آیین نامه استخدامی برای نخستین بار در پیام نور

سرپرست اداره کل امور اداری دانشگاه پیام نور از برگزار آزمون آیین نامه استخدامی برای نخستین بار در سطح کارشناسان کارگزینی اداری و علمی دانشگاه پیام نور خبر داد. مهندس مرادآبادی افزود: این آزمون...