برچسب: آزمون الکترونیکی پیام نور

۰

برگزاری آزمون الکترونیکی پیام نور بجنورد گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه پیام نور بجنورد همزمان با سراسر کشور در تاریخ شنبه 10 خرداد شروع شد. این امتحانات تا 4 تیرماه ادامه دارد و از ساعت 8صبح همه روزه در...