برچسب: آزمون الکترونیکی

۰

برگزاری بیش از 8000 آزمون الکترونیکی در سطح دانشگاه پیام نور خوزستان در نیمسال جاری

دکتر رازقی زاده رییس دانشگاه پیام نور استان خوزستان اعلام کرد: در نیمسال اول 93-92 آزمون های الکترونیکی در 31 مرکز و و احد دانشگاه پیام نور در سطح استان خوزستان برگزار شده است....