برچسب: آزمون تغییر رشته بند ج

۱

ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور از امروز آغاز شد

به گزارش پرتال اخبار پیام نور ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج (توام با انتقال) به صورت غیر حضوری و از طریق سیستم گلستان انجام میشود . دانشجویان متقاضی تغییر رشته بند ج از امروز...