برچسب: آزمون تغییر رشته

زمان و نحوه ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور ۴

زمان و نحوه ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور

ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج برای اولین بار به صورت غیر حضوری و از طریق سیستم گلستان انجام میشود .دانشجویان متقاضی تغییر رشته بند ج از اول خرداد ۹۱ تا دهم خرداد...

شرایط و زمان برگزاری آزمون تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور ۳

شرایط و زمان برگزاری آزمون تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور

تغییر رشته دانشجویان تجمیع به سنتی و بلعکس با رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا می باشد. پیرو شیوه نامه شماره ۳/۲۱۰۶۲ مورخ ۷/۴/۸۸ مقرر گردید تغییر رشته دانشجویان طرح تجمیع (چند بخشی) از...