برچسب: آزمون جامع دوره دکتری

۰

برگزاری اولین آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه پیام نور شیراز

در رشته فیزیک نظری؛ اولین آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز، دکتر عبدالرسول قرائتی جهرمی عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته...