برچسب گذاری توسط: آزمون دروس ریزشی

۰

لیست دروس آزمونهای خارج از منبع نیمسال دوم و ترم تابستان ۹۲-۹۱ پیام نور + تاریخ امتحان مجدد

لیست دروس و دستورالعمل ثبت نام دروس خارج از منبع نیمسال دوم و ترم تابستان سال تحصیلی 92-91 دانشگاه پیام نور اعلام شد. دروس در صورتی در لیست آزمون مجدد قرار میگیرد که نیمی...