برچسب گذاری توسط: آزمون سراسری سال 93 دانشگاه پیام نور

۰

اطلاعیه : مغایرت شماره پرونده برخی از پذیرفته شدگان کارشناسی آزمون سراسری سال 93 دانشگاه پیام نور

با عنایت به مغایرت شماره پرونده برخی از پذیرفته شدگان (ورودی 93) به اطلاع می ساند: در صورتی که پذیرفته شده ای با شماره پرونده خود موفق به ثبت نام غیر حضوری در سامانه...