برچسب: آزمون سراسری

۰

برگزاری آزمون سراسری سال 1393در دانشگاه پیام نور دلیجان

تعداد شرکت کنندگان آزمون سراسری کل کشور یک میلیون نفر بوده که از این تعداد 700 هزار نفر آنها در دانشگاههای کل کشور پذیرش میشوند. آزمون سراسری سال 1393در دانشگاه پیام نور دلیجان برگزار...