برچسب گذاری توسط: آزمون مجدد دروس ریزشی

۰

زمان آزمون مجدد برای دروس ریزشی و امتحانات لغو شده پیام نور در 26 بهمن ماه / تغییر تاریخ حذف و اضافه به 27 بهمن ماه

دانشگاه پیام نور زمان آزمون مجددبرخی دروس ریزشی و امتحانات لغو شده نیمسال اول را اعلام کرد.  براساس نامه های ارسالی به روسای استانی پیام نور درس “تحلیل فضای شهری و شناخت فضای شهری”...