برچسب گذاری توسط: آزمون مجدد پایان ترم

آزمون مجدد برخی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور (به روز شده در ۱۲ تیرماه) ۱

آزمون مجدد برخی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور (به روز شده در ۱۲ تیرماه)

با عنایت به خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد. آزمون های مجدد امتحانات به شرح زیر می باشد: شرکت در این آزمون های...