برچسب: آزمون مجدد کنترل متابولیسم پیام نور

آخرین تغییرات آزمون مجدد برخی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور ۰

آخرین تغییرات آزمون مجدد برخی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور

به علت خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد. آزمون های مجدد امتحانات به شرح زیر می باشد: شرکت در این آزمون های مجدد...