برچسب: آزمون های پایان ترم

نکات مهم و لازم الاجرا توسط دانشجویان در حوزه امتحانی آزمون های پایان ترم نیمسال دوم ۹۱-۹۰ پیام نور ۳

نکات مهم و لازم الاجرا توسط دانشجویان در حوزه امتحانی آزمون های پایان ترم نیمسال دوم ۹۱-۹۰ پیام نور

پرتال اخبار پیام نور : جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 91-90 دانشگاه پیام نور نکات مهم زیر را باید توجه داشته باشید. ۱- به همراه داشتن کارت دانشجویی و اخذ کارت آزمون...