برچسب گذاری توسط: آزمون ورودی کارشناسی ارشد

۰

ثبت‌نام بیش از 109 هزار نفر در دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

109 هزار و 558 نفر در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور (نوبت سیزدهم) ثبت نام کردند. ثبت‌نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در روزهای...