برچسب گذاری توسط: آسان پیام نور

۰

ورود به دانشگاه پیام نور آسان اما خروج از آن سخت است

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس: توسعه تحصیلات تکمیلی،افزایش کیفیت آموزش والکترونیکی کردن فعالیت ها در اولویت فعالیت های دانشگاه پیام نور فارس رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: دانشگاه پیام نور بزرگترین...