برچسب: آشنایی با اصول عکاسی

۰

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول عکاسی در دانشگاه پیام نور لرستان

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور لرستان خبر داد :کارگاه آموزشی آشنایی با اصول عکاسی ویژه کارشناسان روابط عمومی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نورلرستان برگزار شد.  مهندس بهزاد ولی زاده...