برچسب: آشنا نبودن دانشجویان پیام نور

آشنا نبودن ۹۰ درصد دانشجویان پیام نور با سیستم آموزشی دانشگاه ۰

آشنا نبودن ۹۰ درصد دانشجویان پیام نور با سیستم آموزشی دانشگاه

سرپرست دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی : سیستم آموزشی دانشگاه رفع اشکال گروهی است و 90 درصد دانشجویان با سیستم آموزشی دانشگاه آشنا نیستند. دکتر علی ظهری با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد دانشجویان...