برچسب: آغاز امتحانات پایان ترم

۰

جزئیات امتحانات بدون کاغذ و اجرای شیوه جدید آزمونهای ارشد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اعلام خبر آغاز امتحانات پایان ترم این دانشگاه از امروز، به جزئیات برگزاری امتحانات بدون کاغذ در سطح کشور اشاره کرد. علیرضا دل افکار با بیان اینکه امتحانات...