برچسب گذاری توسط: آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از مهرماه

آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از مهرماه ۰

آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از مهرماه

علمی کریمی فیروز عضو کمیسیون آموزش مجلس مهر ماه را زمان آغاز اجرای این طرح در دانشگاهها اعلام کرد. علمی کریمی فیروز جایی عضو کمیسیون آموزش مجلس امروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه عنوان کرد که...