برچسب: آغاز فراخوان جذب هیات علمی پیام نور

۰

آغاز فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه پیام نور/ زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه

معاون مرکز جذب وزارت علوم، از زمان آغاز فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه پیام نور و ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه، خبر داد. امین حکیم با اشاره به آغاز تکمیل ظرفیت فراخوان...