برچسب گذاری توسط: آمار دختران دانشگاه پیام نور مشهد

دختران ۷۲ درصد دانشجویان پیام نور مشهد را تشکیل می دهند ۰

دختران ۷۲ درصد دانشجویان پیام نور مشهد را تشکیل می دهند

رئیس دانشگاه پیام نور مشهد گفت: 72 درصد دانشجویان این دانشگاه را دختران تشکیل می‌دهند. محمد علی داوریار افزود: هم اینک ۲۰ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاه پیام نور مشهد مشغول تحصیل هستند...