برچسب: آمار فراگیر

۰

آمار دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور دلفان گفت: 3 هزار دانشجو در 22 رشته کارشناسی در این دانشگاه در حال تحصیل هستند. پرتال اخبار پیام نور به نقل از  گزارش خبرنگار مهر، سعید امیری صبح جمعه...