برچسب: آمار پذیرش داشنجو در سال 92 پیام نور

۰

آمار پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۲ اعلام شد

آمار پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور از طریق آزمون سراسری و بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی مردادماه 1392 اعلام شد. معاون فنی و آماری سازمان سنجش و آموزش کشور گفت :امسال سهم...