برچسب گذاری توسط: آموزشي

۰

قطب علمي آموزشي نفرولوژي كشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشي وزارت بهداشت، طي نامه اي به دكتر محبوب لسان پزشكي رئيس بخش نفرولوژي بيمارستان امام خميني(ره)، بخش نفرولوژي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) را به عنوان قطب علمي آموزشي...

۰

همايش مديران آموزشي علوم پزشكي برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستاي اهداف و برنامه هاي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همايش سراسري مديران آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور روزهاي شانزدهم و هفدهم تيرماه در محل...

برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار بوستان ۰

برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار بوستان

كارگاه آموزشي نرم افزار بوستان ويژه ي اعضاء هيئت علمي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري بر گزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان چهار محال...

توزيع برابر پتانسيل هاي آموزشي از اهداف سند آمايش علمي در كردستان است ۰

توزيع برابر پتانسيل هاي آموزشي از اهداف سند آمايش علمي در كردستان است

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان كردستان با اشاره به  اهداف سند آمايش علمي استان كردستان و ضرورت توجه به رفع كمبودهاي علمي استان گفت: توزيع برابر پتانسيل هاي آموزشي از اهداف سند آمايش...

سومين كارگاه آموزشي روساي استانها و مراكز قطب و مجري دوره هاي كارشناسي ارشد الكترونيكي و مجازي ۰

سومين كارگاه آموزشي روساي استانها و مراكز قطب و مجري دوره هاي كارشناسي ارشد الكترونيكي و مجازي

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيكي در نيمسال دوم تحصيلي 90-89 در 48 مركز به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور” نماينده تام الاختيار و رئيس كميته راهبردي دوره هاي كارشناسي ارشد الكترونيكي و مجازي  دانشگاه...