برچسب گذاری توسط: آموزش اثربخش

انتشار كتاب آموزش اثربخش با مديريت بهتر كلاس توسط معاون دانشگاه پيام نور فارس ۰

انتشار كتاب آموزش اثربخش با مديريت بهتر كلاس توسط معاون دانشگاه پيام نور فارس

كتاب آموزش اثربخش با مديريت بهتر كلاس به قلم دكتر محمد جمال زاده معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان فارس به چاپ رسيد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس، در قسمتي...