برچسب: آموزش از راه دور

۰

دکتر رضایی : آزمون های الکترونیکی موفقیت بزرگ دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش از راه دور و مجازی سازی دانش است

دکترمرتضی رضایی صوفی رییس دانشگاه پیام نوراستان گیلان در جریان بازدید از برگزاری آزمون های مراکز و واحدهای دانشگاهی پیام نور استان گفت : برگزاری آزمون های الکترونیکی و گذار از سیستم آزمون کاغذی...

دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه آموزش از راه دور کشورهای اسلامی ۰

دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه آموزش از راه دور کشورهای اسلامی

قائم مقام دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه آموزش از راه دور میان کشورهای اسلامی است و باید سهم قابل توجهی در افزایش همکاری های علمی و فناوری با کشورهای جهان...