برچسب: آموزش برای همه

۰

دکتر توفیقی: پیام نور در تحقق “آموزش برای همه” نقش جدی دارد

دکتر توفیقی گفت: دانشگاه پیام نور دانشگاه توانمندساز است که می تواند استعدادها و فرصت ها را متجلی کرده و مصداقی از جامعه دانش بنیان یا یادگیرنده را ایجاد کند. سرپرست وزارت علوم ،...